Technologie

Firma oferuje usługi w zakresie szeroko pojętego Bussiness Inteligence oraz konsultacje w zakresie planowania operacji oraz architektury serwerów i klastrów komputerowych.

Przykłady wspieranych technologii Bussiness Inteligence: Microsoft SSRS, SSIS i SSAS, Microstrategy, QlikView

Przykłady wspieranych technologii w dziedzinie operacji i chmury: wsparcie systemów RedHat Linux oraz Debian/Ubuntu. Chmury prywatne w oparciu OpenStack i Vmware vSphere. Wdrażanie Infrastructure as Code w oparciu o Ansible oraz Puppet.

.